s

ประกาศข่าวสำคัญ และ อัพเดต

ในหน้านี้ เราจะใช้เพื่อแลกเปลี่ยนประกาศล่าสุดเกี่ยวข้องกับตารางเรียนที่ไอเยนการ์โยคะสตูดิโอ และตารางเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom

ล่าสุดตามประกาศราชการเกี่ยวกับสถานะการณ์โควิด 19 ทางสตูดิโอมีความจำเป็นต้องปิดทำการชั่วคราว ท่านสามารถเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ ซึ่งจะเริ่มวันที่ 4 มกราคม กรุณาเข้าไปลงทะเบียนในหน้าออนไลน์