คลาสพิเศษ และ กิจกรรม

สำหรับนักเรียนระดับแอ๊ดวานซ์

เราต้องการนำเสนอความท้าทายให้กลุ่มนักเรียนที่มีประสบการณ์มาก ด้วยคลาสพิเศษ 2 คลาส นอกเหนือจากตารางเรียนออนไลน์ปกติ
เปิดรับลงทะเบียนจำนวนจำกัด เพียง 24 คนเท่านั้น (จำนวนสูงสุดที่เราสามารถเห็นทุกคนบนจอภาพได้)
คลาสพิเศษนี้เปิดสำหรับนักเรียนที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการทำอาสนะ สามารถฝึกหนักในคลาสได้นาน 2 ½ ชั่วโมง

Special Class 1

Focus, forward extensions or forward bends and twists.

Instructor: Lek

Sunday, 27 June

11:30 – 14:00 (2 1/2 hours)

300 Baht

Special Class 2

Focus, back extensions or back bends

Instructor: Lek

Tuesday, 29 June

10:30 – 13:00 (2 1/2 hours)

300 Baht

Combo Class

Package Price 500 THB

Instructor: Lek

Sunday, 27 June

11:30 – 14:00 (2 1/2 hours)

Tuesday, 29 June

10:30 – 13:00 (2 1/2 hours)