คลาสพิเศษ และ กิจกรรม

สำหรับนักเรียนระดับแอ๊ดวานซ์

เราต้องการนำเสนอความท้าทายให้กลุ่มนักเรียนที่มีประสบการณ์มาก ด้วยคลาสพิเศษ 2 คลาส นอกเหนือจากตารางเรียนออนไลน์ปกติ
เปิดรับลงทะเบียนจำนวนจำกัด เพียง 24 คนเท่านั้น (จำนวนสูงสุดที่เราสามารถเห็นทุกคนบนจอภาพได้)
คลาสพิเศษนี้เปิดสำหรับนักเรียนที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการทำอาสนะ สามารถฝึกหนักในคลาสได้นาน 2 ½ ชั่วโมง